1
Podaj elementy zbioru A jeżeli są nimi
a) liczby naturalne jednocyfrowe
b)liczby dwucyfrowe mniejsze od 20
c)rozwiązanie równania xdo kwadratu =9
d)podzielniki naturalne liczby 24

2
Dany jest zbiór A=(1,2,3,4). Wypisz wszystkie podzbiory zbioru A

3
Oceń czy dany zbiór jest skończony czy nieskończony
a)zbiór liczb naturalnych mniejszych od 20
b)zbiór liczb mniejszych od 10
c) zbiór rozwiązań równania x-5=0
d) zbiór rozwiązań nierównośći x-3>0

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T11:20:53+01:00
Ad. 1

a) ∫ oznaczę tym symbolem klamrę, bo nie może być to nawias
∫ 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ∫
b) ∫10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19∫
c) ∫-3, 3∫
d) ∫1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ∫

Ad. 2
A=(1,2,3,4).
Podzbiory zbioru A :
∫ 1 ∫
∫ 1, 2 ∫
∫ 1, 2, 3 ∫
∫ 2 ∫
∫ 2, 3 ∫
∫ 2, 3, 4 ∫
∫ 3 ∫
∫ 3, 4 ∫
∫ 4 ∫

Ad. 3
a)zbiór liczb naturalnych mniejszych od 20
b)zbiór liczb mniejszych od 10
c) zbiór rozwiązań równania x-5=0
d) zbiór rozwiązań nierównośći x-3>0

a) jest skończony ( zaczyna się od 0, a kończy na 19)
b) nieskończony (nie ma początku: zaczyna się -∞, a kończy na 9)
ma postać: (-∞, 9)
c) x-5=0
x=5
skończony, jednoelementowy : ∫ 5 ∫
d) x - 3 > 0
x>3
nieskończony (zaczyna się od 3, a kończy ∞) ma postać: (3, ∞)