W reakcji kwasu solnego z węglanem wapnia powstaje : chlorek wapnia ,
woda i tlenek węgla (IV). Oblicz ile :
a) moli cząsteczek wody
b)gramów chlorku wapnia
c)dm³tlenku węgla (IV) (warunki normalne) powstanie 5g węglanu wapnia z kwasem solnym uzytym w nadmiarze.

niech ktoś rozwiąze proszęęę

1

Odpowiedzi

2009-12-17T13:14:54+01:00
2HCl+CaCO3-->CaCl2+H2O+CO2

MCaCO3=40+12+16*3=100g/mol
MCaCl2=40+71=111g/mol
a)
100g----1mol
5g-------n moli
n=0,05 mola

b)
100g-----111g
5g---------x
x=5,55g

c)
100g-----22,4dm3
5g--------y dm3
y=1,12dm3
3 3 3