TO jest całe zadanie !

Narysuj siatkę z której można skleić model dachu przedstawionego na rysunku !
<dodaje załącznik> Uwzgkędnij zakładki do sklejenia . Uwaga. Wszystkiepołacie dachu mają jednakowy kształt i wymiary.

b) Metr kwadratowy balchy dachowej kosztuje 19 zł .Oblicz ile kosztuje blacha potrzebna na pokrycie całego dachu tego budynku. Pomiń w obliczeniach blachę zużytą na zakładki .

c) Ile waży blacha na pokrycie jednej połaci tego dachu jeśli jej 1 metr kwadratowy waży 5,5 kg ?

1

Odpowiedzi

2009-12-17T12:03:58+01:00