Napisz program który:
* zakończy się po naciśnięciu ENTER (użyj jednej zmienej oraz readkey)
* będzie sprawdzał czy wczytany z klawiatury znak to literka 'a' (na IF - wyświetla stosowny komunikat)
* będzie zliczał liczbę wciśniętych na klawiaturze znaków 'a' (na IF z dodatkową zmienną którą będziemy zwiększać o jeden po wciśnięciu znaku 'a')
* będzie zliczał ilość wciśniętych w ogóle klawiszy na klawiaturze aż do naciśnięcia ENTER po czym wyświetli komunikat: Literka a wciśnięta X razy, ogółem wciśnięto Y razy różne znaki

Program będzie zapisywał do tablicy typu char 100 elementowej znaki z klawiatury w pętli WHILE (uwaga należy zwiększać jakąś zmieną aby dostać się do kolejnych elementół tablicy)
* program nie pozwoli na przekroczenie zakresu tablicy czyli jeśli będziemy chcieli wczytać 101 element tablicy to zakończy swoje działanie.
* program wyświetli przed zakończeniem swojego działania ile wpisaliśmy liczb do tej tablicy oraz ile innych znaków (na pętli for w której muszą być IF sprawdzające co zostało wciśnięte)

Program ma:
* wczytać do zmiennej dowolne imię z klawiatury
* następnie znak po znaku ma wczytać do tablicy typu char kolejne znaki składające się na wczytane imię z klawiatury
* Ma zamienić wszystkie litery w powyższej tablicy na duże
* Ma w losowy sposób wyświetlić na ekranie litery z krótych składa się nasze imię

1

Odpowiedzi

2009-12-17T20:11:07+01:00
Przepraszam ale juz kliknełam na rozwiąż zadanie i zabrali mi moje punkty potem dopiero to dokładnie przeczytałam i nie rozumiem tego ;(((