Zadanie w WOSu. Chcę odpowiedź do czwartku (17/09).Proszę o POMOC.!!!
1.Wymień charakterystyczne cechy społeczeństwa obywatelskiego.
2. Wyjaśnij, dlaczego aktywność obywatelska jest znacznie korzystniejsza dla demokracji niż postawa bierna. Odpowiedź uzasadnij.
3. Wyjaśnij, dlaczego zorganizowani obywatele mogą skutecznie rozwiązywać niektóre problemy społeczne.
4. Podaj przykłady działań, które wspólnie z kolegami w klasie jesteś w stanie podjąć dla dobra społeczności

1

Odpowiedzi

2009-09-12T14:19:47+02:00
Cechy społeczeństwa obywatelskiego :
- W grupie społecznej zachodzą trwałe interakcje i wspólne osiąganie celu, zgodnie z przyjętymi w tej grupie normami.
- Grupa społeczna charakteryzuje się trwałą strukturą społeczną. Każdy jej członek zajmuje określoną pozycję (status społeczny) i między nim a innymi członkami występują więzi społeczne.
- Grupę społeczną ująć można więc jako system statusów społecznych a także jej strukturę można ujmować jako powiązane ze sobą role społeczne wynikające z pozycji społecznych odgrywających je członków.
- Członkowie należący do grup społecznych mają świadomość przynależności do grupy oraz istnieją mniej lub bardziej wyraźne kryteria wyodrębniające tę grupę z szerszego otoczenia.
1 1 1