Proszę o przetłumaczenie niżej podanych zwrotów

umiłowanie do porządku i czystości
przestrzeganie przepisów drogowych
doskonała znajomość języka angielskiego
umieszczanie przy swoich domach flagi narodowej
Norwegowie nie piją alkoholu
zamiast samochodu często decydują się na zakup łódki

2

Odpowiedzi

2009-12-17T11:14:53+01:00
Become for order and cleanliness
compliance with the rules of the road
Excellent knowledge of English
placement in their homes national flag...
Norwegians do not drink alcohol
instead of a car often decide to buy boat
2009-12-17T11:17:20+01:00
Love for order and cleanliness
compliance with the rules of the road
Excellent knowledge of Englisch
placing their homes on the national flag
Norwegians do not drink alcohol
instead of a car often decide to buy a boat

Proszę:)