Program C++, w codeblocks

Napisz program wczytujący liczby ze standardowego wejścia i obliczający ich sumę. Liczby wczytywane są kolejno. Ich liczba nie jest znana, wiadomo że wczytywanie zostanie przerwane gdy zostanie wczytana liczba ujemna, liczba 1001 lub liczba 2009. Wypisz ile wczytano liczb (wraz z liczbą kończącą wczytywanie) oraz ich sumę.

Wejście:
1
4
5
-100

Wyjście:
4
-90

plik *.cpp musi zawierać własne komentarze opisujące znaczenie poszczególnych bloków programu. Komentarze te mają wyjaśniać, w jaki sposób rozwiązujesz dane zadanie.

Program nie wypisuje żadnych komunikatów wejścia-wyjścia, nie zatrzymuje się w oczekiwaniu na żadną interakcję, jedynie: dane-wynik. Nie używaj więc instrukcji np. "pause", nie stosuj zewnętrznych bibliotek, nie wprowadzaj komunikatów w stylu "Podaj liczbę" itp.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-17T12:14:59+01:00
Kopiując program poprzesuwaj komentarze, bo tu się trochę rozjeżdżają:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int x, //wprowadzana liczba
suma=0, //suma, ktora liczymy
i=0, //licznik wprowadzonych liczb
y=1; //steruje petla while


while(y) //petla wczytujaca liczby i obliczajaca sume
{
cin>>x; //wczytuje liczbe z wejscia standardowego
suma+=x; //suma=suma+x w skrocie, dodaje x do obliczonej juz sumy //poprzednich liczb

i++; //zlicza ile liczb zostalo dodanych
if(x==1001 || x==2009 || x<0) //jesli x=1001 lub x=2009 lub x<0 nadaje //wartosc y=0 co powoduje przerwanie petli while
y=0;
}

cout<<endl<<i<<endl<<suma<<endl; //wypisanie ilosc liczb i wartosci sumy

return 0;
}