Program c++, w codeblocks

Wczytuj ze standardowego wejścia pary liczb x, y będące współrzędnymi punktów w układzie współrzędnych. Liczby x i y są liczbami całkowitymi z zakresu [-100,100]. Wczytywanie zakończ gdy podana zostanie liczba leżąca na jednej z osi układu współrzędnych (x=0 lub y=0). Oblicz ile z tych punktów znajduje się w I (x>0 i y>0) i III (x<0 i y<0) ćwiartce układu współrzędnych.

Wejście:
1 3
-1 3
2 -3
3 5
-100 -100
-1 0

Wyjście
3

plik *.cpp musi zawierać własne komentarze opisujące znaczenie poszczególnych bloków programu. Komentarze te mają tłumaczyć w jaki sposób rozwiązujesz dane zadanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-17T12:41:28+01:00

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int x, //wspolrzedna x
y, //wspolrzedna y
ilosc_w_I=0, //licznik wystapien w I cwiartce
ilosc_w_III=0, //licznik wystapien w III cwiartce
warunek=1; //warunek przerwania petli while

while(warunek)
{
cin>>x; //wczytanie liczb oddzielonych spacja
cin>>y;

if(x>0 && y>0) //sprawdzenie czy w pierszej cwiartce, jesli tak to licznik=licznik+1
ilosc_w_I++;
else if(x<0 && y<0) //analogicznie jak wyzej
ilosc_w_III++;

if(x==0 || y==0) //sprawdzenie czy lezy punkt na ktorej z osi
warunek=0; //jesli tak to warunek=0, przerywamy petle
}

cout<<endl<<ilosc_w_I+ilosc_w_III; //wypisanie sumy wystapien w cwiartkach

return 0;
}