Uzupełnij równania reakcji.

a)MgO + HCl ---> ........ + ......
Opis :
b)CaO + ......--->Ca(NO3)2 + .....
Opis :
c)Na2O + ..... --->Na2SO4 + ....
Opis :
d) ..... + H3PO4 ---> FePO4 + .....
Opis :
e)Al2O3 + HCl --- > ..... + ....
Opis :

prosze o szybką pomoc ; )

1

Odpowiedzi

2012-07-28T15:26:38+02:00

Zadanie 1.

 

a) MgO + 2HCl ⇒ MgCl₂ + H₂O
Opis : Cząsteczka tlenku magnezu reaguje z 2 cząsteczkami kwasu solnego tworząc cząsteczkę chlorku magnezu i cząsteczkę wody.


b) CaO + 2HNO₃ ⇒ Ca(NO₃)₂ + H₂O
Opis : Cząsteczka tlenku wapnia reaguje z 2 cząsteczkami kwasu azotowego (V) tworząccząsteczkę azotanu (V) wapnia oraz cząsteczkę wody.


c)Na₂O + H₂SO₄ ⇒ Na₂SO₄ + H₂O
Opis : Cząsteczka tlenku sodu reaguje z cząsteczką kwasu siarkowego (VI) tworząc cząsteczkę siarczanu (VI) sodu oraz cząsteczkę wody.


d) Fe₂O₃ + 2H₃PO₄ ⇒ 2FePO₄ + 3H₂O
Opis : Cząsteczka tlenku żelaza (III) w reakcji z 2 cząsteczkami kwasu fosforowego (V) tworzy 2 cząsteczki fosforanu (V) żelaza (III) oraz 3 cząsteczki wody.


e) Al₂O₃ + 6HCl ⇒  2AlCl₃ + 3H₂O
Opis : Cząsteczka tlenku glinu reaguje z 6 cząsteczkami kwasu solnego tworząc dwie cząsteczki chlorku glinu oraz 3 cząsteczki wody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

1 5 1