Odpowiedzi

2009-12-17T12:48:00+01:00
F=k*q1*q2/r²
gdzie
k - stała zależna od przenikalności dielektrycznej środowiska
q1, q2 - ładunki elektryczne
r - odległość między ładunkami
F1=k*2q1*(q2/6)/r²
F1=(1/3)*k*q1*q2/r²
siła zmniejszy się 3 razy
2009-12-17T12:48:03+01:00
F = q₁q₂/r²

q₁ = 2q₁
q₂ = ¹/₆q₂

q₁q₂ = ¹/₃q₁q₂

Wartość siły zmaleje 3krotnie