Odpowiedzi

2009-12-17T13:08:59+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T13:12:04+01:00
A) śr - średnia arytmetyczna
śr = (∑xi)/n
xi - kolejne wyrazy
n - liczność
śr = (5,35 + 4,09 + 3,50 + 2,09 + 1,36 + 6,04)/6 = 22,43/6 = 3,738(3) ≈3,74

b) s² = [∑(xi - śr)²]/n
s² = (1,61² + 0,35² + (-0,24)² + (-1,65)² + (-2,38)² + 2,3²)/6 = 16,4491/6 ≈ 2,74
s = √s² ≈ 1,66