Odpowiedzi

2010-08-30T08:59:04+02:00

epitet-rzeczownik i jego określenie

porównanie-środek stylistyczny, w którym porównujemy coś do czegoś

metafora(przenośnia)-jest to zestawienie dwóch wyrazów o różnych znaczeniach, w celu uzyskania przenośnego znaczenia

animizacja(ożywienie)-środek stylistyczny, polega na nadaniu przedmiotom nieożywionych cech istot żywych

personifikacja(uosobienie)-jest to nadanie cech ludzkich istotom nie ludzkim

oksymoron-epitet sprzeczny np. sucha woda

symbol-środek stylistyczny, ukazujący różne rzeczy nie wprost, jest wieloznaczny, czyli można go różnie interpretować

alegoria-to samo co symbol, ale jest jednoznaczny, czyli interpretujemy go tlyko w jeden sposób

hiperbola-jest to przedstawienie danej rzeczy w sposób wyolbrzymiony

peryfraza-jest to omówienie, zastąpienie nazwy czegoś szczegółowym opisem

78 4 78
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-08-30T09:22:11+02:00

epitet - określenie rzeczownika przymiotnikiem (np. wielkie drzewo, duży samochód)

porównanie - jest to porównanie ze sobą dwoch róznych rzeczy zjawisk spójnikami: jak, jakby, niby, jako, na kształt

metafora - jest to zestaw wyrazów które tworża inny sens niż dosłowny (np. podzielę się z wami wiadomością)

animizacja - jest to nadanie rzeczom, przedmiotom cech istot żywych (np. drzewo biegnie, kamień mówi )

personifikacja - jest to nadanie rzeczom, roślinom, zjawiskom cech tylko ludzkich (np. kapusta siwieje)

oksymoron - to zestawienie ze sobą wyrazów o przeciwnym znaczeniu (np. zimny ogień, ciepłe lody)

symbol - jest to jakiś ukryty znak w całym dziele literackim, plastycznym

alegoria - jest to motyw jaki zawarty jest w danym dziele, ma on oprócz znaczenia dosłownego także znaczenie dodatkowe.

hiperbola - jest to wyolbrzymienie jakiegos zjawiska, rzeczy ( np. gigantycznym wszechwiedzący, przeogromny)

peryfraza - jest to zastąpienie jakiegoś wyrazu szeregiem innych wyrazów.

190 4 190
Dzięki
thx..
DZIĘKI
A personifikacja to o samo co uosobienie?