Opisz w jaki sposób malarz Caspar David Friedlich na obrazie "Wędrowiec ponad morzem mgieł" oraz Goethe w "Cierpieniach młodego Wertera" przedstawił indywidualizm człowieka i jego związek z naturą.

Link do obrazu: http://pl.wikipedia.org/w/index.phptitle=Plik:Caspar_David_Friedrich_032.jpg&filetimestamp=20080314145432

Wypracowanie powinno zawierać minimum 250 słów.

1

Odpowiedzi

2009-09-14T13:01:57+02:00
Malarz Caspar David Friedlich na obrazie "Wędrowiec ponad morzem mgieł" przestawia indywidualizm człowieka poprzez postać osoby w tytule obrazu nazwanej wędrowcem odwróconego w stronę ,,morza mgieł,, jest to przykład indywidualizmu gdyż ta os. jest samotna i kontempluje się nad przyrodą pokazuje to jego zw z natura gdyż osoba ta wyraźnie woli paczyć na widok zatytułowany ,,morzem mgieł,, niż zajmować się światem ludzkim. te dwie cech pokazane są również w powieści Goethego zatytułowanej ,,cierpienia młodego Wertera,, gdzie tytułowy bohater Werter również bardzo często samotnie oddala się w świat przyrody który w ciszy i spokoju stara się obserwować. Fakt ze Werter ucieka się samotnie w świat przyrody który podziwia na swój własny sposób czując się w nim jak sam bohater w jednym z listów pisze bliżej boga świadczy o jego indywidualizmie. bohater książki gettego jest również silnie zw z przyrodą jest to ze to właśnie do niej ucieka się starając się choć na chwile oderwać od problemów świata i zapomnieć o nieszczęśliwej miłości do lotty. tak wiec obydwa dzieła gdyz jest tak zarówno w obrazie Caspar David Friedlich "Wędrowiec ponad morzem mgieł" jak i powieści jana wolfganga gethego ,,cierpienia młodego wertera,, indywidualizm pokazany jest jako odmienność w podziwiani przyrody przez bochaterów tych dzieł jak i ich samotności w tym. Zaś związek z przyrodą pokazuje się w tym obrazie oraz w tej książce jako ze przyroda jest miejscem ucieczki od normalnego świata co dobitnie jest pzredstawione na obraze ,,wedrowiec nad morzem mgieł,, gdyz ów wędrowiec odwrucony jest do widza więc i do świata.
mam nadzieje ze pomnogłam;)
starałam się.
1 5 1