Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T14:09:49+01:00
W XVI w .za panowania Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta ,Polska rozwijała się gospodarczo i kulturalnie,umacniała się też politycznie.W 1525 r .został ostatecznie rozwiązany problem krzyżacki.Państwo zakonne przekształcono w państwo świeckie (Prusy Książęce )pozostające pod zwierzchnictwem Polski.Były mistrz zakonu krzyżackiego już jako władca świecki złożył hołd Zygmuntowi I Staremu.Państwo polskie uzyskało zatem nowe terytoria nad Bałtykiem.W 1561 r.Zygmunt II August podporządkował większą część Inflant (obecnie tereny Łotwy i Estonii)wspólnej władzy Polski i Litwy.Przez Inflanty przechodziły ważne szlaki handlowe , a bogate inflanckie porty czerpały duże dochody z wymiany handlowej.O przyłączenie Inflant zabiegały zatem i inne państwa -Rosja(państwo moskiewskie),Szwecja i Dania.Rywalizacja ta doprowadziła do wybuchu północnej wojny siedmioletniej (1563-1570),która nie przyniosła żadnych rozstrzygnięć.Inflanty pozostały podzielone.
W 1569 r.w Lublinie Polska i Litwa zawarły unię ,tworząc jedno państwo -RZECZPOSPOLITĄ OBOJGA NARODÓW.
Było ono jednym z największych w Europie ,a jego terytorium było trzykrotnie większe od obszaru obecnej Polski.