W tabeli przedstawiono liczby poszczególnych ocen na półrocze z matematyki w kl.IIIa

Oceny:cel bdb. db. dst. dop. ndst
l.ocen:1 4 7 12 5 1
Oblicz prawdopodobienstwo ze losowo wybrany uczen z tej klasy ma z matematyki ocene niższa od sredniej ocen w klasie

2

Odpowiedzi

2009-12-29T10:27:24+01:00
Na początek liczymy średnią arytmetyczną wszystkich ocen:
6*1+5*4+4*7+3*12+2*5+1*1=101

101/30=3,36 (w przybliżeniu)

Czyli musimy znaleźć jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania osoby z 1,2,3
=
Л(omega bo nie mogę znaleść znaczka)=30-tyle jest wszystkich uczniów
=
A=18/1=18-tyle jest uczniów którzy mają 1,2,3
P(A)=18/30=3/5


20 4 20
2009-12-29T10:41:55+01:00
X ̅=(1*6+4*5+7*4+12*3+5*2+1*1)/(1+4+7+12+5+1)=101/30=3,36≈3,4

Ω ̿=30

A –wylosowanie osobo z oceną 1, 2, 3

A ̿=18

P(A)=A ̿/Ω ̿ =18/30
4 5 4