Odpowiedzi

2009-12-17T14:34:12+01:00
Unia z Saksonią była unią personalną. W tym czasie panowała na tronie polskim saska dynastia Wettinów (August II i August III).
-upadek znaczenia militarnego i politycznego Rzeczypospolitej
-udział w wojnie północnej (1702-1721) niosący kolejne zniszczenia
-od tego momentu ościenne mocarstwa zaczęły się mieszać w wewnętrzne sprawy Polski ("mianowanie" przez Szwedów królem Polski Stanisława Leszczyńskiego - 1704-1709).
W sytuacji, w której zachowanie neutralności wobec konfliktu rosyjsko-szwedzkiego było niemożliwe Sasi potrafili utrzymać jedność terytorialną państwa oraz zapobiec upadkowi cywilizacyjnemu czy kulturalnemu kraju. Słaba i zależna od sąsiadów Polska była wciąż dość szybko rozwijającym się gospodarczo krajem europejskim. Wszelkie próby naprawy stosunków wewnętrznych kończyły się jednak porażką; nie tylko ze względu na ościenne interwencje Rosji, Austrii i Prus, ale przede wszystkim z powodu walk obozów magnackich (Potoccy, Sapiehowie i Czartoryscy), coraz bardziej uzależnionych,także finansowo od obcych mocarstw.
4 4 4