Odpowiedzi

2009-12-17T14:27:39+01:00
MARYJA DZIEWICA, żona Józefa, zwana "Dziewica" ze względu na dziewicze poczęcie Jezusa i wieczne dziewictwo, jak uczy mariologia, która rozwinęła się w okresie post-nowotestamentowym. Paweł wzmiankuje o Niej opisując Jezusa jako "zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem" (Ga 4,4). Jakub, brat Pański" w Ga l,9 sugeruje istnienie drugiego syna Maryi (ale por. niżej).
Maryję negatywnie przedstawia Marek, mniej negatywnie Mateusz, a pozytywnie Łukasz. W Mk 3,21 rodzina Jezusa na pozór akceptuje opinię tłumu, że jest obłąkany, i jerozolimskich uczonych w Piśmie, że jest opętany przez złe duchy (3,21-30). Kiedy Jego Matka i bracia przychodzą, żeby Go zabrać do domu, i pytają o Niego, Jezus wskazuje na otaczających Go ludzi i mówi, że oni i ci, co pełnią wolę Bożą, są Jego rodziną (Mk 3,33-35). Mt 12,46-50 i Łk 8,19-21 przedstawiają ten sam epizod, ale w innym kontekście. Wersja Łukasza w 8,21: "Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je", zalicza ich wszystkich do prawdziwej rodziny Jezusa.
Według Mk 6,1-6 ludzie pochodzący z "Jego własnej ojczyzny" czują się urażeni postępowaniem swojego krajana, "syna cieśli, syna Maryi, a brata Jakuba, Józefa Judy i Szymona" i nie wymienionych z imienia sióstr (6,3; zwolennicy poglądu o wiecznym dziewictwie Maryi uważają ich za kuzynów i kuzynki, a nie za rodzeństwo). Odpowiedź Jezusa: "Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony" (6,4), najwyraźniej obejmuje także Jego matkę. W wersji Łukasza (4,16-30) nie ma wzmianki o Jego Matce, braciach i siostrach, a Jezusa uważa się za "syna Józefa" (4,22).
1 5 1
2009-12-17T14:28:25+01:00
Np. Maryja była wybrana przez Boga do ważnego zadania czyli do urodzenia Jego Syna , Mesjasza , Jezusa Chrystusa. MAryja nie miała grzuchu pirworodego. Mogła odmówic Bogu tego zadania , ale byłą Mu posłuszna i zgodziła się. Czy coś ;p