Zapisz odpowiedz w postaci jednomianu
a)beata kupiła 11 batonów po a zł . Ile zapłaci za batony ?
..............................................................
b)Tomek ma a płyt a Adam 5 razy więcej.Ile płyt mają razem?
...................................................
c)długość boku kwadratu jest o 2 większa od a.Ile wynosi pole kwadratu?
...........................
d)długość jednego boku prostokąta jest o 1 większa od a ,a drugiego o 1 mniejsza od a .Ile wynosi pole tego prostokata ?
....................................
e)długość odcinka równa jest m .Ile wynosi długośc odcinka k razy krótszego?
......................................
f) W ciągu dnia kurczak zjada k kg ziarna a, gęś o t kg ziarna więcej .Ile ziarna zjedzą kurczak z gęsią w ciągu tygodnia (zakładamy że zwierze zje tyle samo każdego dnia)
ZAD2
Zapisz odpowiedz do zadania w postaci wyrażenia algebraicznego
a) W zagrodzie było a kur,4razy mniej świń niż kur oraz o 4 konie mniej niż świń.Ile nóg mają wszystkie zwierzęta w tej zagrodzie?
.....................................
b) Ile godzin stanowi łacznie x lat ,które nie są przestępne oraz jeden tydzień?
..................
c) Wysokość trójkąta ma h cm , a podstawa ,na którą opuszczona jest ta wysokość jest o 5 cm krótsza od tej wysokości .Ile centymetrów kwadratowych ma pole tego trójkąta?
.....................................
d)samochód pewnej marki spala a litrów benzyny na 100km . Ile benzyny spala samochód podczas 5 godz jazdy ze stałą prędkością 70km/h?
....................................
e)Cena aparatu jest równa x zł .Jaka bedzie cena po obniżce aparatu o y%
Pliiss o szybka odpowiedz najlepszą wynagradzam

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T14:37:16+01:00
Zapisz odpowiedz w postaci jednomianu
a)beata kupiła 11 batonów po a zł . Ile zapłaci za batony ?
11a
b)Tomek ma a płyt a Adam 5 razy więcej.Ile płyt mają razem?
5a+a = 6a
c)długość boku kwadratu jest o 2 większa od a.Ile wynosi pole kwadratu?
(a+2)² = a²+4a+4
d)długość jednego boku prostokąta jest o 1 większa od a ,a drugiego o 1 mniejsza od a .Ile wynosi pole tego prostokata ?
a-1 * a+1 = a²+1
e)długość odcinka równa jest m .Ile wynosi długośc odcinka k razy krótszego?
m/k
f) W ciągu dnia kurczak zjada k kg ziarna a, gęś o t kg ziarna więcej .Ile ziarna zjedzą kurczak z gęsią w ciągu tygodnia (zakładamy że zwierze zje tyle samo każdego dnia)
k +(k+t)

ZAD2
Zapisz odpowiedz do zadania w postaci wyrażenia algebraicznego
a) W zagrodzie było a kur,4razy mniej świń niż kur oraz o 4 konie mniej niż świń.Ile nóg mają wszystkie zwierzęta w tej zagrodzie?
a + a/4 +(a/4 -4)
b) Ile godzin stanowi łacznie x lat ,które nie są przestępne oraz jeden tydzień?

c) Wysokość trójkąta ma h cm , a podstawa ,na którą opuszczona jest ta wysokość jest o 5 cm krótsza od tej wysokości .Ile centymetrów kwadratowych ma pole tego trójkąta?

1/2 (h-5)*h

d)samochód pewnej marki spala a litrów benzyny na 100km . Ile benzyny spala samochód podczas 5 godz jazdy ze stałą prędkością 70km/h?
5a *100/70
e)Cena aparatu jest równa x zł .Jaka bedzie cena po obniżce aparatu o y%
x=x-y%
1 3 1