Podstawa graniastosłupa prostego jest wielokąt w kształcie krzyża.Każdy bok tego wielokąta ma długość 4dm. Wysokość graniastosłupa wynosi 12 dm. Oblicz pole powierzchni tego graniastosłupa.
(pomocniczy obrazek jest w załączniku)

3

Odpowiedzi

2009-12-17T14:40:20+01:00
Graniastosłup ma 12 jednakowych ścian o wym.boków 4 i 12 dm

Ppb=12*(4*12)
Ppb=12*48
Ppb=576 dm²

Pole podstawy stanowi krzyż z 5 kwadratów o wym.boku 4 dm

Pp=2*5*4²
Pp=10*16
Pp=160 dm²

Pc=Pp+Ppb
Pc=160+576
Pc=736 dm²
13 4 13
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T14:43:04+01:00
Podstawa to krzyż który można podzielić na 5 równych kwadratów o boku 4dm,
a więc
Pp= 5*(4dm*4dm)= 5* 16dm²=80dm²

pole powierzchni bocznej:
to prostokąt o podstawie 4 dm i wysokości 12 dm, (takich prostokątów jest 12) a więc:

Pole Powierzchni Bocznej:
(4dm*12dm)= 48dm²

Pole powierzchni całkowitej wynosi:
Pc= 2Pp+12PpB= 2*80dm²+ 12*48dm²=160dm²+576dm²= 736 dm²
28 4 28
2009-12-17T15:17:17+01:00
Witam :)
Odpowiedź jest w załączniku.
10 2 10