Zad1. Liczba log12,log24 ile jest równa prosze o rozwiązanie.
zad2.Rozwiąż nierówność i wskaż jej zbiór x do potęgi 2>4x.
zad3.liczba 30 to p% liczby 80 Ile wynosi p?
zad4.4% liczby x jest równe 6. Ile wynosi x?
zad5.Liczba y to 120% liczby x. Oblicz
zad6.wykres funkcji y=f(x+1) narysuj rysunek

1

Odpowiedzi

2009-09-12T17:11:58+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad1. Liczba log12,log24 ile jest równa prosze o rozwiązanie.

Jakie działanie jest między logarytmami, bo nie można zrobic tego?

zad2.Rozwiąż nierówność i wskaż jej zbiór x do potęgi 2>4x.

x²- 4x > 0
x(x-4)> 0
x=0 lub x=4 narysowa parabolę o miejscach zerowych 0 i 4 i ramionach w górę
i badamy znaki i widzimy, że są dodatnie
dla x∈(-nieskończoności,0) suma(4, +nieskończoności)

zad3.liczba 30 to p% liczby 80 Ile wynosi p?

30=p%80
30=(p/100)×80
30=4/5 p → p=30:4/5 → p=30×5/4 → p=150/4 →p=37,5

zad4.4% liczby x jest równe 6. Ile wynosi x?

4/100 × x =6
x= 6: (4/100)
x=6 × 100/4 → x=600/4 →x=150

zad5.Liczba y to 120% liczby x. Oblicz

Właśnie co obliczyc? y=120% x →y=1,2x lub x=y:1,2 →x=5/6y

zad6.wykres funkcji y=f(x+1) narysuj rysunek

Brak wykresu f(x), ale należy go przesunąc o 1 w lewo wzdłuż osi x