1. Atom pierwiastka promieniotwórczego wyemitował jedną cząstkę alfa i dwie cząstki beta minus , przekształcając się w jądro U , liczba masowa 235. Określ, jaki pierwiastek uległ opisanym przemianom. Napisz równania tych przemian.

trzeba mi to na spr

1

Odpowiedzi

2009-12-17T15:47:09+01:00
X-> α ->β⁻->β⁻ ->U²³⁵₉₂
robimy od tyłu:
Pa²³⁵₉₁
Th²³⁵₉₀
U²³⁹₉₂

sprawdzamy

U²³⁹₉₂ ->[⁻⁴₋₂] Th²³⁵₉₀->[⁰₊₁]Pa²³⁵₉₁->[⁰₊₁]->U²³⁵₉₂