Odpowiedzi

2009-09-12T16:03:50+02:00
T₁= 12°C
m₁= 10L
T₂= 70°C
m₂= x
Tk= 35°C
pomijam ciepło właściwe (przy substancji tego samego rodzaju skróci się)

m₁ × (Tk - T₁) = x × (T₂ - Tk)
10 × (35 - 12) = x × (70 - 35)
10 × 23 = 35x
35x = 230 | : 35
x = 6 i 4/7

Odp: Do 10L wody o temp. 12°C należy dolać 6 i 4/7 L wody o temp. 70° aby temp. końcowa wynosiła 35°C