Odpowiedzi

2009-12-17T15:13:55+01:00
1. Umocniło uczniów Jezusa na czas Jego męki i śmierci (przemienienie)
2.Otrzymał dekalog
(Mojżesz)
3. Inaczej 10 Przykazań Bożych
(dekalog)
4. Inaczej Odkupienie
(zbawienie)
5. Wieczne szczęście
(niebo)
6. Ojczyzna Benedykta 16
(Niemcy)
7. Góra znana z Nowego testamentu
(Tabor)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T16:39:52+01:00
Hasło: RODZINA RADIA MARYJA

1. Msza święta wotywna o Najświętszej Maryi Pannie (roraty)
2. Dodatkowa świeca zapalana podczas rorat ozdobiona białą lub niebieską wstążką, symbolizująca Maryję (roratka)
3. System filozoficzno-etyczny uznawany przez wielu ludzi za religię, rzadziej za psychologię. Założycielem i twórcą jego podstawowych założeń był żyjący od około 560 do 480 roku p.n.e. Siddhārtha Gautama. (buddyzm)
4. Religia żydowska. (judaizm)
5. W chrześcijaństwie budynek przeznaczony dla celów sakralnych. (Kościół)
6. Sznur modlitewny używany do odliczania liczby powtórzeń kolejnych części modlitwy. (różaniec)
7. Święto obchodzone przez prawosławnych i w innych Kościołach wschodnich. (pascha)

1. Część dotyczy wydarzeń z dziecięcych lat Jezusa (odmawiane w poniedziałki i soboty). Jest to tajemnica ....... (radosna)
2. Świeca używana w liturgii. (paschał)
3. Podstawowa forma kultu religijnego. (modlitwa)
4. Obrządek eucharystyczny, czyli forma sprawowania mszy świętej. (liturgia)
5. Polega na składaniu darów bóstwu. (ofiara)

1. Książka lub pismo niekiedy małych rozmiarów zawierająca w sobie od kilkunastu do nawet kilkuset modlitw, a często także opis obrządków liturgicznych, teksty pieśni, skrócony wykład prawd wiary. (modlitewnik)
2. Pojęcie oznaczające formuły liturgiczne. (doksologia)
3. W wielu religiach rytualne polanie wodą lub zanurzenie w wodzie, oznaczające na ogół duchową odnowę bądź przemianę.(chrzest)
4. Jest to jeden z dwóch najważniejszych sakramentów.(eucharystia)
5. Religia monoteistyczna i rodzina związków wyznaniowych głoszących nauczanie o mesjaństwie i synostwie Bożym Jezusa Chrystusa, jego męczeńskiej i odkupieńczej śmierci oraz zmartwychwstaniu.(chrześcijaństwo)
6. Księga modlitw muzułmańskich, książka do nabożeństwa.(chamaił)

Ps. Krzyżówki ci tutaj nie narysuje przecież. ;p Podałam hasła i pytania to tylko se musisz sama narysować. ;)
1 5 1