Odpowiedzi

2009-12-17T15:24:08+01:00
1. Józef Piłsudski - jako Naczelnik Państwa 14 listopada 1918 - 9 grudnia 1922
2. Gabriel Narutowicz 9 grudnia 1922 - 16 grudnia 1922
3. Maciej Rataj - pełnił obowiązki prezydenta RP jako marszałek Sejmu 16 grudnia 1922 - 20 grudnia 1922
4. Stanisław Wojciechowski 20 grudnia 1922 - 14 maja 1926
5. Maciej Rataj - pełnił obowiązki prezydenta RP jako marszałek Sejmu 15 maja 1926 - 1 czerwca 1926
6. Ignacy Mościcki 1 czerwca 1926 - 30 września 1939


Prezydent PRL

VII 1989 - XII 1990 Wojciech Jaruzelski


Prezydenci RP

XII 1990 - XII 1995 Lech Wałęsa

XII 1995 - XII 2005 Aleksander Kwaśniewski

XII 2005 - Lech KaczyńskiDonald Tusk (PO) - Prezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej
Waldemar Pawlak (PSL) - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki
Grzegorz Schetyna (PO) - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Elżbieta Bieńkowska (bezpartyjna) - Minister Rozwoju Regionalnego
Zbigniew Ćwiąkalski (bezpartyjny) - Minister Sprawiedliwości
Zbigniew Derdziuk (bezpartyjny) - minister-członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów
Mirosław Drzewiecki (PO) - Minister Sportu i Turystyki
Jolanta Fedak (PSL) - Minister Pracy i Polityki Społecznej
Cezary Grabarczyk (PO) - Minister Infrastruktury
Aleksander Grad (PO) - Minister Skarbu Państwa
Katarzyna Hall (bezpartyjna) - Minister Edukacji Narodowej
Bogdan Klich (PO) - Minister Obrony Narodowej
Ewa Kopacz (PO) - Minister Zdrowia
Barbara Kudrycka (PO) - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Maciej Nowicki (bezpartyjny) - Minister Środowiska
Jacek Rostowski (bezpartyjny) - Minister Finansów
Marek Sawicki (PSL) - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Radosław Sikorski (PO) - Minister Spraw Zagranicznych
Bogdan Zdrojewski (PO) - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
4 5 4
2009-12-17T15:24:52+01:00
1. Okres II Rzeczpospolitej:
Gabriel Narutowicz 1922
Stanisław Wojciechowski 1922-1926
Ignacy Mościcki 1926-1939

Prezydenci na Wychodźstwie:
Władysław Raczkiewicz 1939-1947
August Zaleski 1947-1972
Stanisław Ostrowski 1972-1979
Edward Raczyński 1979-1986
Kazimierz Sabbat 1986-1989
Ryszard Kaczorowski 1989-1991

Okres III Rzeczpospolitej:
Wojciech Jaruzelski 1989-1990
Lech Wałęsa 1990-1995
Aleksander Kwaśniewski 1995-2005
Lech Kaczyński 2005-


Skład rządu:

Premier - Donald Tusk
Minister gospodarki, wicepremier - Waldemar Pawlak
Minister spraw wewnętrznych i administracji, wicepremier - Jerzy Miller
Minister rozwoju regionalnego - Elżbieta Bieńkowska
Minister sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski
Minister, członek Rady Ministrów - Michał Boni
Minister sportu i turystyki - Adam Giersz
Minister pracy i polityki społecznej - Jolanta Fedak
Minister infrastruktury - Cezary Grabarczyk
Minister skarbu państwa - Aleksander Grad
Minister edukacji narodowej - Katarzyna Hall
Minister obrony narodowej - Bogdan Klich
Minister nauki i szkolnictwa wyższego - Barbara Kudrycka
Minister zdrowia - Ewa Kopacz
Minister środowiska - Maciej Nowicki
Minister finansów - Jacek Rostowski
Minister rolnictwa i rozwoju wsi - Marek Sawicki
Minister spraw zagranicznych - Radosław Sikorski
Minister kultury i dziedzictwa narodowego - Bogdan Zdrojewski
4 4 4