Odpowiedzi

2009-12-17T15:27:59+01:00
Pole powierzchni bocznej sześcianu (zakładam że suma wszystkich czyli 4) wynosi 784cm. Dzielimy sobie to przez 4 i mamy 196.
Wzór na pole kwadratu - a². Czyli √196=14
Ppb=784cm
Pole jednego pola = 196cm
a²=196 -> a=√196=14 [cm] (długość jednej krawędzi)
Sześcian ma 12 krawędzi czyli:
12×14cm=168 cm.
8 3 8
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T15:27:11+01:00
784cm2=Powierzchnia boczna
784:4=196

196cm2=powierzchnia 1 sciany bocznej

x=krawędź

196=x*x

196=14*14

krawędz ma 14cm.
9 4 9
2009-12-17T15:30:09+01:00
Pb=784cm²
ponieważ to jest sześcian wiec ma 4 ściany boczne w kształcie kwadratu
P 1 ściany =784:4=196 cm²
p ściany =a²
a²=196 cm²
a=14cm
sześcian wszystkich krawędzi ma 12 i są jednakowej długości
12*14cm=168cm
suma krawędzi wynosi 168 cm
30 4 30