Proszę o przetłumaczenie :
1.Jaka jest populacja w Norwegii?
2.Główne miejsce do zakwaterowania to
3.Głównym składnikiem norweskiej kuchni są:
4.Które stwierdzenie jest nieprawdziwe?
5.Które stwierdzenie jest nieprawdziwe?
6.Co nie jest potrzebne do otrzymania pracy w Norwegii?

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-17T15:29:13+01:00
1.What populations in Norway?
2.The main place for accommodation is
3.The main component of the Norwegian cuisine are:
4. What statement is false?
5. What statement is false?
6. What is not required to obtain work in Norway?
  • Użytkownik Zadane
2009-12-17T21:21:17+01:00
1.What is populations in Norway ??

2.The main place for accommodation is

3.The main component of the Norwegian cuisine are:

4. What statement is not truth ??

5. What is not required to obtain work in Norway ??