Zad.1
Żarówka 120 woltowa ma moc 40 W. Jaki dodatkowy opór należy podłączyć z żarówką, aby żarzyła się ona normalnie przy napięciu w sieci 220 V?

Zad.2
Jaki opór należy dołączyć równolegle do oporu 24Ω, aby przez taki układ pod napięciem 12V płynął prąd o natężeniu 2A?

3

Odpowiedzi

2009-12-17T15:52:14+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T16:02:21+01:00
Zad 1
U - napięcie żarówki = 120V
P - moc żarówki = 40W
R - oporność żarówki = ?
P= U²/R
R = U²/P = 120²/40 = 360Ω
I - natężenie prądu płynącego przez żarówkę = U/R = 120/360 =
= 0,33A
U₁ - napięcie 220V
I = U₁/R + x
x - oporność dodatkowa
IR + Ix = U₁
118,8 + 0,33x = 220
0,33x= 220 - 118,8
0,33x = 101,2
x = 101,2/0,33 = 306,7Ω
dodatkowy opór = 306,7Ω
zad 2
Rz - oporność zastępcza = RxR/Rx + R = 24Rx/Rx + 24
Rx - oporność dodatkowa = ?
R - oporność = 24Ω
U = 12V
I = 2A
Rz = U/I = 12/2 = 6Ω
6 = 24Rx/Rx + 24
6Rx + 144 = 24Rx
144 = 24Rx - 6Rx
144 = 18Rx
Rx = 144/18 = 8Ω
należy równolegle podłączyć opornik 8Ω
50 1 50
2009-12-17T18:23:30+01:00
1)
P=U*I z tego I=P/U
Ur=220-120=100 V
R=Ur/I= podstawic i obliczyć
2)
Rz=U/I
1/Rz=1/R+1/Rx z tego Rx=Rz*R/(R-Rz)= tylko podstawic i obliczyć

3 2 3