Zad.1
przyporządkuj modele cząsteczek związków chemicznych do ich nazw.
a) tlenek węgla (IV)
b) tlenek siarki (VI)
c) tlenek węgla (II)
d) tlenek wodoru
e) tlenek żelaza (III)

1.... 2... 3.... 4....

zad.2

Przyporządkuj opisy słowne oznaczone cyframi zapisom chemicznym oznaczonym literami.

1.trzy atomy magnezu a) Cl2 (dwa małe)
2.jedna cząsteczka tlenu b) Na
3.trzy cząsteczki chloru c) 7 K
4.jeden atom sodu d) 2 Cl2 (dwa małe)
5.dwa atomy chloru e) 2 Cl
6. dwie cząsteczki chloru f) H2 (dwa małe)
7.siedem atomów potasu g) 2 Br2 (dwa małe)
8.jedna cząsteczka wodoru h) O2 (dwa małe)
i)3 Mg

zad.3

Podaj, z ilu atomów i jakich pierwiastków składaja się podane cząsteczki.

a) SO3 (trzy małe) -
b)Cl2O5 (dwa małe) (pięć małe) -
c)K3PO4 (trzy małe) (cztery małe) -
d)(NH4)2CO3 (cztery małe) (dwa małe) (trzy małe) -

1

Odpowiedzi

2009-12-17T16:09:55+01:00
Zad. 1

brak modeli

zad.2
1.trzy atomy magnezu i)3 Mg
2.jedna cząsteczka tlenu h) O2 (dwa małe)
3.trzy cząsteczki chloru a) 3 Cl2 (dwa małe)
4.jeden atom sodu b) Na
5.dwa atomy chloru e) 2 Cl
6. dwie cząsteczki chloru d) 2 Cl2 (dwa małe)
7.siedem atomów potasu c) 7 K
8.jedna cząsteczka wodoru f) H2 (dwa małe)

zad.3

a) SO3 (trzy małe) - 1 atom siarki i 3 atomy tlenu
b)Cl2O5 (dwa małe) (pięć małe) -2atomy chloru i 5atomow tlenu
c)K3PO4 (trzy małe) (cztery małe) - 3atomy potasu, 1 atom fosforu i 4atomy tlenu
d)(NH4)2CO3 (cztery małe) (dwa małe) (trzy małe) - dwie cząsteczki amoniaku (1atom azotu i 4 atomy wodoru) i 1atom węgla, 3 atomy tlenu.
2 3 2