Odpowiedzi

2009-12-17T15:36:49+01:00
Das Weihnachtsfest ist vor allem ein groes Familienfest. Am wichtigsten ist der Heilige Abend, besonders fr die Kinder. An diesem Tag bekommen sie Geschenke. Die Geschenke bringt der Weihnachtsmann. Die ganze Familie schmckt den Weihnachtsbaum. Alle singen zusammen Weihnachtslieder. In Polen it man am Heiligen Abend kein Fleisch, sondern nur Fisch und andere Speisen. Es sollen mindestens 12 Speisen sein und man mu alle probieren.

Tłumaczenie na język Polski:

Boże Narodzenie jest przede wszystkim świętem rodzinnym. Najważniejsza jest Wigilia, szczególnie dla dzieci. W tym dniu dostają one prezenty. Prezenty przynosi Mikołaj. Cała rodzina ubiera choinkę. Wszyscy razem śpiewają kolędy. W Polsce nie je się w Wigilie mięsa, lecz ryby i inne potrawy. Powinno ich być min. 12 i wszystkich trzeba spróbować.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T18:20:42+01:00
Boże Narodzenie poprzedza 4-tygodniowy adwent. 24 grudnia czyli w Wigilię cała rodzina dzieli się opłatkiem i składają sobie najskrytsze życzenia. Po życzeniach cała rodzina zasiada do stołu. Najczęściej jest 12 potraw. Zazwyczaj są to ryby inne potrawy na przykład uszka w barszczu itd. Potem wszyscy śpiewają kolędy a dzieci wyczekują prezentów, które dostają od Świętego Mikołaja.

Weihnachten ist ein 4-Wochen Advent voraus. 24. Dezember Heiligabend oder die ganze Familie gemeinsam den Wafer und machte sich tiefsten Wünsche. Nach Wunsch die ganze Familie sitzt am Tisch. Die meisten sind 12 Gerichte. In der Regel, diese anderen Fischgerichten wie Tortellini Suppe, usw. Und alle singen Weihnachtslieder und Kinder warten auf Geschenke vom Weihnachtsmann bekommen.