1. Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynników .

a) 2x-3y = 7
3x-5y = 11

b) 5p-2r= 21
3p+5r= -6

c) 2x-3y = 10
5x+5y = 0


Odpowiedzi do zadań do a) x = 2 i y = -1 teraz do b) p = 3 i r = -3
i do c ) x = 2 i y = -2
Potrzebuje rozwiązania do odpowiedzi i zrobienia . A te wszystkie zadania są razem tylko ze osobno w pkt .
Dam najlepszą za poprawnie rozwiązanie .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T15:53:19+01:00
A) 2x-3y = 7/x3
3x-5y = 11/ x-2

6x-9y=21
-6x+10y=-22

y=-1
2x-3y = 7
2x-3x-1=7
2x+3=7
2x=4
x=2


b) 5p-2r= 21 /x5
3p+5r= -6/ x2

25p -10r=105
6p+10r=-12

31p =93
p = 3

5p-2r= 21
5x 3-2r=21
15-2r=21
-2r=6
r=-3

c) 2x-3y = 10 /x5
5x+5y = 0 /x 3

10x-15y=50
15x+15y=0
25x=50
x=2

2x-3y = 10
2x2 -3y=10
4-3y=10
-3y=6
y=-22009-12-17T15:56:49+01:00
A) 2x-3y = 7 /*5
3x-5y = 11 /*(-3)

10x-15y=35
-9x+15y=-33

x=2
10x-15y=35

x=2
10*2-15y=35

x=2
20-15y=35

x=2
-15y=35-20

x=2
-15y=15 /:(-15)

x=2
y=-1

b) 5p-2r= 21 /*5
3p+5r= -6 /*2

25p-10r=105
6p+10r=-12

31p=93 /:31
p=3

25p-10r=105
p=3

25*3-10r=105
p=3

75-10r=105
p=3

-10r=105-75
p=3

-10r=30 /:(-10)
p=3

r=-3
p=3

c) 2x-3y = 10 /*5
5x+5y = 0 /*3

10x-15y=50
15x+15y=0

25x=5/:25
x=2

10x-15y=50
x=2

10*2-15y=50
x=2

20-15y=50
x=2

-15y=50-20
x=2

-15y=30 /:(-15)
x=2

y=-2
x=2