1) stosunek atomowy miedzi do tlenu w tlenku miedzi (II) wynosi:
A. 1 : 1
B. 1 : 2
C. 2 : 2
D. 3 : 4

2) stosunek atomowy glinu do tlenu w tlenku glinu wynosi:
A. 1 : 3
B. 2 : 3
C. 3 : 4
D. 4 : 3

3) ile g wody otrzymano w reakcji 1 grama wodoru z 1 gramem tlenu?

4) ile gramów chlorowodoru powstanie w reakcji 4 gramów chloru z 20 gramami wodoru zgodnie z następującym równaniem?
Cl₂ + H₂ → 2 HCl

5) ile g tlenu otrzymamy z rozkładu 10g tlenku rtęci (II) HgO?

6) izotop ³⁸₁₈Ar zawiera ........ protonów, ............ elektronów oraz ......... neutronów.

1

Odpowiedzi

2011-09-03T00:20:58+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) A. 1 : 1
2) B. 2 : 3
3)
mH2=2u
mO2=32u
mH2O=18u
2H2 + O2---->2H2O
4g H2 ------32g O2
xg H2 ------1g O2
x = 0,125g H2 (H2 został użyty w nadmiarze)

32g O2 ------36g H2O
1g O2 ---------xg H2O
x = 1,125g H2O

4)
mH2=2u
mCl2=71u
mHCl=36,5u
H2 + Cl2---->2HCl
2g H2 ------71g Cl2
xg H2 ------4g Cl2
x = 0,11g H2 (H2 został użyty w nadmiarze)

71g Cl2 ------73g HCl
4g Cl2 ---------xg HCl
x = 4,11g HCl

5)
mHgO=217u
mO2=32u
2HgO---->Hg + O2
434g HgO--------32g O2
10g HgO ----------xg O2
x = 0,73g O2

6) ³⁸₁₈Ar zawiera: 18 protonów, 18 elektronów oraz 20 neutronów