Wyobraź sobie, że byłeś/byłaś wczoraj na przyjęciu u koleżanki.Opisz w pamiętniku, co było do jedzenia, używając SOME lub ANY. Pamiętaj o rodzajnikach a/an.
Początek:
Dear Diary,
Yesterday I had an incredible day. It was June's birthday party!
There(co tam było jakie jedzenie)........................................
I liked ......................
I also had .............................
I didn't try .............................. because I don't like ......................
Now I am a bit sick, so I'm staying at home ... .
Z góry dziękuję.

2

Odpowiedzi

2009-12-17T15:51:10+01:00
Dar diary,
yesterday i had an inceredible day. It was June's birthday party!
there was a many fruits and some spaggetti and pizza
i liked som pizza
i als had on dinner some pinecake
I didnt try aple i dont like some fruits!
now i am a bitsick so im stayin at home
2 3 2
2009-12-17T16:54:26+01:00
Yesterday I had an incredible day. It was June's birthday party! There was spaghetti, cakes, chips and pepper crisps.
I liked spaghetti, chips and cakes.
I also had good drinks : cola, apple juice, orange juice and lemonade.
I didn't try pepper crisps beacuase I don't like them.
Now I am a bit sick, so I'm staying at home.
3 3 3