Proszę o rozwiązanie poniższych zadań. Proszę o waszą pomoc. Zależy ma na jasnych i przejrzystych rozwiązaniach.

1. Pisząc odpowiednie równania reakcji, określ jaki powinien być odczyn wodnych roztworów soli:
a) siarczanu (VI) cynku
b) octanu cynku


2. W dwóch niepodpisanych probówkach znajdują się wodne roztwory chlorku potasu i węglanu potasu. Mając do dyspozycji fenoloftaleinę, zaproponuj sposób identyfikacji tych soli. Opisz tok postępowania, ilustrując go odpowiednimi równaniami reakcji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T22:46:31+01:00

a) siarczanu (VI) cynku---> ZnSO4

ZnSO4+ 2H2O--> Zn(OH)2(osad)+ H2SO4
Zn^2+ +SO4^2-+ 2H2O--> Zn(OH)2(osad)+ 2H^+ + SO4^2-
Zn^2+ 2H2O--> Zn(OH)2(osad)+ 2H^+
przewaga jonów H^+ tak więc roztwór ma odczyn kwaśny

b) octanu cynku---> (CH3COO)2Zn
(CH3COO)2Zn+ 2H2O--> CH3COOH+ Zn(OH)2

2CH3COO^- + Zn^2+ + 2H2O--> CH3COOH+ Zn(OH)2

zadanie 2

chlorku potasu KCl
węglanu potasu K2CO3

tak więc:

Do każdej z próbówek dolewam wody i wkrapiam fenoloftaleinę; obserwuję co się stanie. Roztwory mające odczyn zasadowy barwią fenoloftaleinę na kolor malinowy.

KCl+ H2O-/->

K2CO3+ 2H2O--> 2KOH+ H2CO3
2K^+ + CO3^2- +2H2O--> 2K^+ + 2OH^- + H2CO3
CO3^2- +2H2O--> 2OH^- + H2CO3

Chlorek potasu ma odczyn obojętny, gdyż jest to sól pochodząca od mocnej zasady i mocnego kwasu.

Węglanu potasu ma odczyn zasadowy, gdyż występuje nadmiar jonów OH^-, ponieważ jest to sól pochodząca od słabego kwasu i mocnej zasady.

mam nadzieję, że pomogłam ;)

1 5 1