Odpowiedzi

2009-09-12T16:31:41+02:00
Dynastia piastów
1. Mieszko I (960 - 992)
2. Bolesław Chrobry (1025)
3. Mieszko II (1025 – 1031 i 1033 - 1034)
4. Kazimierz Odnowiciel (1034 – 1037 i 1040 – 1058)
5. Bolesław II Śmiały (1076 – 1079)
6. Władysław I Herman (1079 – 1102)
7. Zbigniew (1102 – 1107)
8. Bolesław III Krzywousty (1102 – 1138)
9. Władysław II Wygnaniec (1138 – 1146)
10. Bolesław IV Kędzierzawy (1146 – 1173)
11. Mieszko III Stary [1173 – 1177 i 1194 – 1202 (z Leszkiem Białym)]
12. Kazimierz III Sprawiedliwy (1177 – 1194)
13. Leszek Biały [1194 – 1202 (z Mieszkiem Starym), 1202 – 1210 i 1211 – 1227]
14. Władysław Laskonogi (1202 i 1228)
15. Henryk I Brodaty (1232 – 1238)
16. Henryk II Pobożny (1238 – 1241)
17. Konrad Mazowiecki (1229 – 1232 i 1241 – 1243)
18. Bolesław V Wstydliwy (1243 – 1279)
19. Leszek Czarny (1279 – 1288)
20. Henryk IV Probus (1288 – 1290)
21. Przemysł II (1295 – 1296)
22. Władysław Łokietek [1306-1333(od 1320)]
23. Kazimierz Wielki (1333-1370)

Dynastia jagiellonów
Jadwiga Andegaweńska(1374-1399)
Władysław Jagiełło(1348-1434)
Władysław Warneńczyk(1424-1444)
Kazimierz Jagiellończyk(1427-1492)
Jan Olbracht(1459-1501)
Aleksander Jagielończyk(1461-1506)
Zygmunt Stary(1467-1548)
Zygmunt August(1520-1572)

Dynastia walezjuszów

Linia starsza obejmowała królów:

* Filip VI (1328-1350)
* Jan II Dobry (1350-1364)
* Karol V Mądry (1364-1380)
* Karol VI Szalony (1380-1422)
* Karol VII (1422-1461)
* Ludwik XI (1461-1483)
* Karol VIII (1483- 1498)

Linia młodsza - Orleańska obejmowała królów:

* Ludwik XII (1498-1515)
* Franciszek I (1515-1547)
* Henryk II (1547-1559)
* Franciszek II (1559-1560)
* Karol IX (1560-1574)
* Henryk III (1574-1589)

dynastia weltinów
* 1123 – 1156 Konrad Wielki
* 1156 – 1190 Otto Bogaty
* 1190 – 1195 Albrecht I Pyszny
* 1197 – 1221 Dytryk
* 1221 – 1288 Henryk Dostojny
* 1288 – 1307 Albrecht II Zwyrodniały
* 1307 – 1323 Fryderyk I Dzielny
* 1323 – 1349 Fryderyk II Poważny
* 1349 – 1381 Fryderyk III Srogi
* 1381 – 1423 Fryderyk IV (I) Kłótnik

dynastia andegawenów
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
4 3 4