Zadanie 1
Czy deltoid o bokach 2 cm i 5 cm, kącie między krótszymi bokami równym 90 stopni i kącie między dłuższymi bokami równym 32 stopni jest podobny do deltoidu o bokach 4 cm i 10 cm. Kąt między nierównymi bokami większego deltoidu ma miarę 119 stopni. Odpowiedź uzasadnij. Możesz wykonać rysunek pomocniczy.

Zadanie 2. Narysuj trapez równoramienny, w którym dolna podstawa ma 4 cm, górna podstawa i wysokość mają po 2 cm. Tak narysowany trapez, rozetnij na dwie części, z których można złożyć trójkąt. Jeśli Ci się już uda to zrobić, przynieś te części do szkoły.

1

Odpowiedzi

2009-12-17T21:11:25+01:00