Chemia nowej ery kl.1 cwiczenia

19/52
napisz, co oznaczają i o czym swiadczą litery A,E,Z.
A
E
Z

20/52
uzupelnij tabele podajac liczby czastek podstawowych: p+,e-,n0 w podanych atomach.

pierwiastek chemiczny: 39K-liczba protonow:.....elektronow:....... neutronow:..............
pierwiastek chemiczny: 32S-liczba protonow:.....elektronow:....... neutronow:..............
pierwiastek chemiczny: 27Al-liczba protonow:.....elektronow:....... neutronow:..............

21/52
uzupełnij zdania.
c) masy protonu i neutronu sa w przyblizeniu równe...................
d) masa elektronu jest bokoło ............... od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi........................ .
e) proton ma elementarny ładunek.............. , a neutron...............
f) atom jest elektrycznie obojetny,co oznacza ze.................................. .
g) prawie cała masa atomu skupiona jest w ............................. .
i) liczba atomowa (Z) oznacza liczbe ................. lub................... .

23/53
przeczytaj zdania i wpisz litere P przy prawdziwych lub litere F-przy falszywych. w zdaniach falszywych przekresl bledne sformulowania i popraw je.

w sklad atomow pierwiastkow wchodza nastepujace czastki podstawowe: protony,neutrony i elektrony.

w sklad jadra atomowego wchodza protony i elektrony.

liczba atomowa (Z) okresla liczbe elektronow rowna liczbie neutronow a atomie, a liczba masowa (A) okresla sume protonow i elektronow.

proton porusza sie w przestrzeni wokol jadra. jego ladunek elektryczny wynosi +1 (jeden elementarny ladunek dodatni).
neutron jest elektrycznie obojetny, zas elektron ma ladunek rowny jednemu elementarnemu laduunkowi ujemnemu.

jadro atomu siarki zawiera 16 protonow, a wokol jadra krazy dwa razy wiecej elektronow.

1

Odpowiedzi

2013-12-25T20:01:16+01:00
Zadanie 20pierwiastek chemiczny: 39K-liczba protonow 19 elektronow 19  neutronow 39-19 = 20.
pierwiastek chemiczny: 32S-liczba protonow 16 elektronow: 16 neutronow: 32-16 = 16
pierwiastek chemiczny: 27Al-liczba protonow 13 .elektronow 13 neutronow 27-13 = 14

zadanie 21c) masy protonu i neutronu sa w przyblizeniu równe 1u.
d) masa elektronu jest bokoło 1840 razy mniejsza. od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi -1.
e) proton ma elementarny ładunek +1 , a neutron 0
f) atom jest elektrycznie obojetny,co oznacza ze liczba protonów w jądrze równa jest liczbie elektronów krążących wokół jądra
g) prawie cała masa atomu skupiona jest w jądrze atomowym
i) liczba atomowa (Z) oznacza liczbe protnów równą licznie elektronów lub liczbę porządkową pierwiastka w układzie okresowym.

zadanie 23
w sklad atomow pierwiastkow wchodza nastepujace czastki podstawowe: protony,neutrony i elektrony. P

w sklad jadra atomowego wchodza protony i elektrony. F (w skład jądra wchodzą protony i neutrony)

liczba atomowa (Z) okresla liczbe elektronow rowna liczbie neutronow a atomie, a liczba masowa (A) okresla sume protonow i elektronow. F (liczba atomowa określa liczbę elektronów równą liczbie protonów w aromie, a liczba masowa sumę protonów i elektronów)

proton porusza sie w przestrzeni wokol jadra. jego ladunek elektryczny wynosi +1 (jeden elementarny ladunek dodatni). F (elektron porusza się w przesttrzeni wokół jądra a jego ładunek to -1)

neutron jest elektrycznie obojetny, zas elektron ma ladunek rowny jednemu elementarnemu laduunkowi ujemnemu. P

jadro atomu siarki zawiera 16 protonow, a wokol jadra krazy dwa razy wiecej elektronow. F (krąży dokładnie tyle samo elektronów, czyli 16)

1 3 1