Prędkość ciała wynosi V=4m/s. Napisz co to oznacza. Narysuj wykres zależności:
a) prędkości od czasu V(t). Dla t równego 3s. oblicz i zaznacz droge jako pole prostokąta.
b) S(t) drogi od czasu. Dla t równego 3s zaznacz na tym wykresie drogę.

2

Odpowiedzi

2009-12-17T16:05:09+01:00
A) s= v/t
s = 4m/s/ 3s
s= 1 1/3 metra

Wykres narysuj tak;
V(t)
|
|
4 |____________
|to |
| zakreskuj |
|___________|______
1 1/3 s(v)
2009-12-17T16:39:14+01:00
Prędkość ciała wynosi 4m/s - oznacza to, że w każdej sekundzie ruchu ciało to przebywa drogę 4m

a)

v(m/s)/\
4|_______
3 | |
2 | s |
1 |______|___>
0 1 2 3 t (s)
s=vt
s=4m/s *3s
s=12m

b)

s(m)/\
12| /
9 | /
6 | /
3 |/_________>
0 1 2 3 t (s)