Prędkość ciała wynosi V=4m/s. Napisz co to oznacza. Narysuj wykres zależności:
a) prędkości od czasu V(t). Dla t równego 3s. oblicz i zaznacz droge jako pole prostokąta.
b) S(t) drogi od czasu. Dla t równego 3s zaznacz na tym wykresie drogę. proszę obliczenie napisać

1

Odpowiedzi

2009-12-17T16:06:27+01:00
S(t) = t2 + 6t + 10. Oblicz średnią prędkość tego ciała w czasie t ∈ 〈4, 7〉. ...... (R) Rozpatrujemy wszystkie prostokąty o polu równym 6, których dwa sąsiednie .... s , a drugie z prędkością v2 = (3. 2 ). 4−t cm s , gdzie t oznacza czas liczony w .... b) Jak długo musiałby iść tą drogą z szybkością 4, 5 km/h, ...