1. tlenek miedzi (II) CuO ogrzewano i przepuszczano nad nim wodór. W zlewce znajduje się woda . Po pewnym czasie czarny miedzi tlenek uległ przemianie(reakcji chemicznej) i powstała czysta miedź. Gazem, który widać w zlewce jest:
a. dwutlenek węgla
b. para wodna
c. tlenek krzemu
d. tlenek miedzi

2. Ile g wody otrzymano w reakcji 1 grama wodoru z 1 gramem tlenu?
a. 2g
b. 1,125g
c. 1g
d. 9,89g

3. Ile gramów chlorowodoru powstanie w reakcji 4 gramów chloru z 20 gramami wodoru zgodnie z następującym równaniem?
Cl₂ + H₂ --> 2HCL
a. 18, 78g
b. 16g
c. 24g
d. 4,11g

4. Atom jodu różnie się od jonu I- tym że:
a. ma o jeden elektron więcej niż jon
b. ma o jeden elektron mniej niż jon
c. na zewnętrznej (walencyjnej) powłoce ma 7 elektronów, a jon ma ich 8
d. dwie z wymienionych odpowiedzi są poprawne

Proszę o szybkie odpowiedzi i uzasadnienia. Daję 50pkt! Dziękuję.

1

Odpowiedzi

2009-12-18T11:30:08+01:00
1.B
CuO + H2 -> Cu + H2O więc powstałym gazem jest para wodna

2. B
od razu widzimy że reagenty nie są w stosunku stechiometrycznym, jest nadmiar wodoru a niedobór tlenu i musimy liczyć ilość pod tlen bo to jego niedobór ograniczy liczbę powstałej wody:
2H2 + O2 -> 2H2O
masa molowa wodoru to 1, a tlenu 16 zatem:
4g H2 reagują z 32g O2
xg H2 reaguje z 1g O2
z proporcji: x= 1*4/32=0,125g
ponieważ jest to prosta syntez to można dodać (1+0,125=1,125g)

3. D
analogicznie do zad2. (też mamy nadmiar wodoru, niedobór chloru)
71g Cl2 -----2g H2
4gCl2 ------ x g H2
x=2*4/71=0,11g
0,11 + 4 = 4,11

4D
Poprawne jest B i C, atom I ma 7 elektronów walencyjnych (leży w 7 grupie w układzie okresowym) a żeby przejść w anion I- potrzebuj jeszcze jednego elektronu więc będzie ich 8