1. Spiralę grzejną z konstantanu oraz spiralę miedzianą, obie o długości drutu 10 m i średnicy 1mm, włączono równolegle do źródła prądu. Która z nich bardziej się rozgrzeje? Dlaczego? Jaka będzie moc każdej z tych spiral, jeżeli włączono je do źródła prądu o napięciu 10 V?
Jeżeli uważasz, że w zadaniu jest zbyt mało informacji, to znajdź potrzebne dane w tablicach.

Uznaje tylko całe odpowiedzi i prawidłowe !!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T17:01:04+01:00
Σ(konstantanu)=50*10^-8 Ωm
ς(miedzi)=1,8*10^-8 Ωm

z miedzi R=ς*l/S=0,229 Ω, P=U²/R=436,7 W

z kontantanu R=ς*l/S=6,369 Ω, P=U²/R=15,7 W

odp. z miedzi