Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T16:36:36+01:00
Konstytucja marcowa
-ustalała republikańską formę państwa i deklarowała zasadę zwierzchnictwa narodu
-ustanawiała parlament dwuizbowy(sejm i senat)
-przewidywała demokratyczne prawo wyborcze do sejmu
-uwzgledniała szeroki samorząd terytorialny i niezawisłosc sądów
-przyznawała wiele praw i swobód obywatelskich(wolnośc prasy i zgromadzeń,nietykalnośc osobistą)
-w praktyce swobód obywatelskich nie respektowano

Konstytucja kwietniowa
-utrwalała system rządów dyktatorskich
-wszystkie organy władzy podporządkowano prezydentowi(sejm,senat,rząd,sądy,wojsko)
-prezydent otrzymał prawo wydawania dekretów z mocą ustawy i zakładania veta przeciw ustawom sejmowym
-w czasie wojny mógł przekazac władzę wyznaczonemu przez siebie następcy
-ograniczone były uprawnienia sejmu
-prawa i wolności obywatelskie w praktyce stały sie fikcją
11 4 11