Hej ;d, czy możecie mi to przetłumaczyć?

Dobry sąsiad podlewa kwiaty podczas mojej nieobecności, natomiast zły sąsiad w ogóle o nie nie dba. Gdy gdzieś wyjadę przyjazny sąsiad bacznie ogląda moją posiadłość i o wszystkim mnie alarmuje, a zły sąsiad zajęty jest oglądaniem telewizji. Dobry stara się dokarmiać moje zwierzątka domowe, chociaż czasami nie jest to łatwe, natomiast zły nie próbuje nawet do nich podejść. Dobry sąsiad często robi dla mnie zakupy, a zły twierdzi, że jest mu ciężko je nosić. Kiedy wychodzę do pracy dobry sąsiad opiekuje się moimi dziećmi, a zły zostawia ich samych. Dobry sąsiad remontuje swój dom wtedy, gdy wie, że mi nie przeszkadza, a zły sąsiad remontuje nawet, kiedy śpię. Dobry sąsiad pilnuje swojego psa, żeby nie uciekał,a zły sąsiad spuszcza go z łańcucha. Dobry sąsiad wyrzuca śmieci do śmietnika, a zły sąsiad przenosi je do mojego ogrodu. Dobry sąsiad słucha muzyki w dzień, a zły w nocy i to ustawia głośno muzykę.

2

Odpowiedzi

2009-09-12T16:57:39+02:00
Best neighbour neighbor waters flowers during my absence, however bad neighbour neighbor at all about it take care . When somewhere I will leave friendly neighbour neighbor looks at my estate attentively and about all of me it alarms, and bad occupy neighbour neighbor is inspection of television. Best old give additional food my home little animals , though sometimes easy this, is not however bad does not try to approach even to them. Best neighbour neighbor often it makes shoppings, for me and bad it claims, that it is it eats him to carry heavily. When I go out to work best neighbour neighbor looks after my children, and bad leaves myself them. Best neighbour neighbor repairs one's house then, when it knows, that it does not disturb me, and bad neighbour neighbor repairs even, when I sleep. Best neighbour neighbor looks after one's dog, in order to he did not run away ,and bad neighbour neighbor lowers him from chain. Best neighbour neighbor throws out litters to skip, and bad neighbour neighbor transfers it to my garden. Best neighbour neighbor listens musics into day, and bad in night and this places music loudly.
2009-09-12T17:02:02+02:00
Good neighbor watering the flowers in my absence, while a bad neighbor at all about not not care. When I go somewhere friendly neighbors closely watching my estate and all my alerts, and a bad neighbor is busy watching TV. Good is trying to fatten my pets, but sometimes difficult, but evil does not even attempt to approach them. Good neighbor often does for me, shopping, and angry claims that it is hard to wear them. When I leave for work a good neighbor care of my children, and bad leaves them alone. Good neighbors renovates his house when he knows that I do not mind a bad neighbor renovates even when I sleep. A good neighbor makes sure your dog to not run a bad neighbor keeps him from the chain. Good neighbor throws garbage in the trash, a bad neighbor moved them to my garden. Good neighbor listens to music during the day, a bad night and it sets the loud music.