1. Parę wodną przepuszczano nad rozgrzanym magnezem . Zapisz równanie reakcji jakie zachodzi w rurze. Podaj typ reakcji.

2. Ile g tlenu otrzymamy z rozkładu 10g tlenku rtęci (II) HgO?

3. Wpisz słowa w wykropkowane miejsca:

a. wszystkie atomu litu, sodu i potasu mają ...... elektron na powłoce walencyjnej.
b. wszystkie te atomy leżą w ...... grupie
3. jeśli atom sodu traci elektron powstała drobina ma taki sam układ elektronów jak - .......... (gaz szlachetny).

Proszę o odpowiedzi i uzasadnienia . Daję 50 pkt! dziękuję.

1

Odpowiedzi

2009-12-17T16:31:32+01:00
Zad. 1
reakcja otrzymywania zasady magnezowej
Mg + 2H₂O ---> Mg(OH)₂ + H₂

zad.2
Ile g tlenu otrzymamy z rozkładu 10g tlenku rtęci (II) HgO?

M HgO= 201+16= 217 g/mol
M O= 16 g/mol

m HgO=10g
m O= ?

n=m/M

217g-->10g
16g--> x
x=0,74 g

zad.3
a. wszystkie atomu litu, sodu i potasu mają ..(jeden).. elektron na powłoce walencyjnej.
b. wszystkie te atomy leżą w ..(I).. grupie
3. jeśli atom sodu traci elektron powstała drobina ma taki sam układ elektronów jak - ..Ne(neon).. (gaz szlachetny).