1. Funkcja g każdej liczbie <-5;6> przyporządkowuje najmniejszą liczbę całkowitą n taką, że 3n jest większa od x.
a)podaj wartość funkcji dla argumentów 0, -5, √2.
b) podaj miejsca zerowe funkcji g.
c) podaj zbiór wartości funkcji g.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-12T18:26:29+02:00
1. Funkcja g każdej liczbie <-5;6> przyporządkowuje najmniejszą liczbę całkowitą n taką, że 3n jest większa od x.
a)podaj wartość funkcji dla argumentów 0, -5, √2.

g(0)=1, bo 3×1>0
g(-5)=-1, bo 3×(-1)>5
g(√2)=1, bo 3×1>√2

b) podaj miejsca zerowe funkcji g.

Wszystkie liczby x∈(-3,0)

c) podaj zbiór wartości funkcji g.

ZW={-1,0,1,2}
2 3 2