Do 50g 2%roztworu zasady sodowej dolano 50g wody .Oblicz stęzenie procentowe rozcieńczonego roztworu .


zad 2 troche trudniejszeee ;)

w temp. 25*C w 1 kg wody rozpuszcza się 479g amoniaku , tworząc roztór nasycony. Oblicz stęzżenie procentowego tego roztworu.

3

Odpowiedzi

2009-12-17T16:37:54+01:00
Zad.1

mr1=50g
C%1=2%
ms=?

C%=(msx100%)/mr

2=100ms/50g
ms=1g

C%2=?
mr=50g+50gH2O=100g
ms=1g

C%=1gx100%/100g
C%=1%

Zad. 2

1kg=100dag=1000g

ms=479g
mr=1479g

C%=479gx100%/1479g

C%=32,39% - wynik podany w przybliżeniu.
2009-12-17T16:40:01+01:00
1)
2% w: 100g r-ru - 2g subst - 98g rozp
100g x

x=100*1/100
x=1g

ms=1g
mr-ru=50g+50g=100g

Cp=1g*100%/100g
Cp=1g

2)
ms=479g
mr-ru=1000g(1kg)+479g=1479g

Cp=ms*100%/mr-ru
Cp=479g*100%/1479g
Cp=32,38%
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T16:40:56+01:00
roztwór 2% to roztwór w którym
na 100g roztwory przypada 2 g substancji
czyli:
100gr ---> 2 g s
50gr ---> xgs

xgs= 50g * 2g /100g
xg=1g
masa roztworu=50 g , a po dodaniu wody = 100g
masa substancji=1g

Cp=ms/mr * 100%
Cp=1g/100g * 100%
cp=1%

2.

1 kg= 1000 gramów H2O
ms= 479g
mr= 1000g + 479g= 1479g

Cp=ms/mr*100%
Cp=479/1479*100%
Cp=32,38%
4 5 4