1. Które z podanych cząsteczek nie mogą istnieć w warunkach naturalnych?
F2 , Cl2 , He2 , Ne2 (te dwójki to małe) Odpowiedź uzasadnij.

2.Wyjaśnij dlaczego helowce występują w postaci atomowej a nie jak większość gazów w postaci cząstek dwuatomowych ?

3. Pewien jon ma 13 protonów, 10 elektronów i 14 neutronów.
A) podaj jego liczbę atomową
B) liczbę masową
C) podaj symbol tego jonu
D) wartość ładunku
E) napisz konfigurację elektronową pełną
f) napisz jaki gaz szlachetny ma taką konfigurację jak podany jon.

4. Dla jonów K+, Se2- a)podaj nazwy helowców które mają identyczną konfigurację elektronową b)napisz konfigurację elektronową na podpowłokach i powłokach

5. Na czym polega różnica pomiędzy atomem glinu a kationem glinu.

6 Na czym polega wzór sumaryczny związku

1

Odpowiedzi

2009-12-17T17:53:45+01:00
1.
ODP: He2, Ne2- ponieważ są to gazy szlachetne,niecząsteczkowe


2.
Ponieważ występują we wszechświecie w małych ilościach.

3. Pewien jon ma 13 protonów, 10 elektronów i 14 neutronów.
A) podaj jego liczbę atomową: 13
B) liczbę masową: 27
C) podaj symbol tego jonu: Al
D) wartość ładunku: +3
E) napisz konfigurację elektronową pełną:1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
f) napisz jaki gaz szlachetny ma taką konfigurację jak podany jon.: Neon

4. Dla jonów K+, Se2-
a)podaj nazwy helowców które mają identyczną konfigurację elektronową:
Argon, Krypton

b)napisz konfigurację elektronową na podpowłokach i powłokach:
podpowłok: K²L⁸M⁸N¹
powłok: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1


5. Na czym polega różnica pomiędzy atomem glinu a kationem glinu.
Posiada inną konfigurację.
Kation glinu posiada konfigurację identyczną jak neon.

6 Na czym polega wzór sumaryczny związku:
Wzory sumaryczne proste, w których podaje się prostą listę atomów wchodzących w skład danego związku wraz z ich krotnościami .

2 5 2