Odpowiedzi

2009-12-17T16:49:38+01:00
1. Oblicz masy cząsteczkowe poniższych substancji chemicznych.
SO2 HNO3 H2SO3 CI2 BA(OH)2 NA2CO3 Pb(PO4)2 C2H5OH C3H7COOH Al2(SO4)3
2. Substancje o podanych wzorach uszereguj według zwiększającej się masy cząsteczkowej.
HNO3 NaOH NO2 CO2 O2 H2O H2CO3


3.Substancje o podanych wzorach pogrupuj według takiej samej masy cząsteczkowej.

H2PO4 C2H4 CO N2 Na2O H2SO4 NO C2H6 H2CO3
Zad.1

masa cz. SO2 = 32 + 2*16 = 64u
masa cz. HNO3 = 1+14 + 3*16 = 63u
masa cz. H2SO3 = 82u
masa cz. Cl2 = 71u
masa cz. Ba(OH)2 = 137u + 2*17u =171u
masa cz. Na2CO3 = 106u
masa cz. Pb3(PO4)2 =621 + 190 = 811u
masa cz. C2H5OH = 46u
masa cz. C3H7COOH = 48 + 8 + 32=88u
masa cz. Al2(SO4)3 = 54 + 3*96 = 342u

Zad.2
H2O<O2<NaOH<CO2<NO2<H2CO3<HNO3
masa cz. H2O = 18u
masa cz. O2 = 32u
masa cz. NaOH = 40u
masa cz. CO2 = 44u
masa cz. NO2 = 46u
masa cz. H2CO3 = 62u
masa cz. HNO3 = 63u

Zad.3

C2H4=28u = N2 = CO
NO = 30u = C2H6
Na2O = 62u = H2CO3
H2PO4 = 97u
H2SO4 = 98u
1 5 1
2009-12-17T16:50:18+01:00
1.Wypisz właściwości diamentu.
bezbarwny, przezroczysty, mocno załamuje światło kryształy
- bardzo twarde
- topi się w temperaturze ponad 3500˚C
- przy długotrwałym ogrzewaniu w temperaturze ok. 1000˚ przechodzą w grafit
- są odporne na działanie czynników chemicznych
- oszlifowane diamenty noszą nazwę brylantu
2.napisz wzór strukturalny i pół strukturalny metanu i eatanu
strukturalny:
H H H
metan H C H etan H-c-c-H
H H H

półstrukturalny metan CH4 ponieważ na wzoże strukturalnym mamy 4H i 1C
etan CH3- CH3 ponieważ w tamtym wzorze mamy 2c i 6 H ale dzielimy go na dwa czyli ch3- ch3 bo każde C ma po 3H
3.napisz wzór sumaryczny heptanu i oktanu:
heptan C7H16
oktan C8H18
3 2 3