1. W rombie jedna z przekątnych ma długość 6 cm, równą długości boku rombu.
Oblicz miary kątów tego rombu...

2. W równoległoboku miary kątów zawartych między dłuższą przekątną a bokami wynoszą 25stopni i 38stopni. Oblicz miary kątów tego tego równoległoboku.

3. Długości boków równoległoboku sa równe 17cm i 26cm. Ile centymetrów mają jego obie wysokości, jeżeli pole jest równe 408cm2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T16:46:29+01:00
1. Z warunków zadania: przekątna dzieli romb na dwa trójkąty równoboczne, zatem biary kątów tego rombu wynoszą: 60 , 120, 60, 120 stopni
2. Przekątna podzieli równoległobok na dwa trójkąty o kątach 25 st, 38, st a trzeci z własności miar kątów w trójkacie wyniesie 117st.
stąd miary kątów w równoległoboku wyniosą: 117st, 63, st, 117st, 63st.
3. pole równoległoboku to a*h (a podstawa, h wysokość)
więc 17*h=408 stąd h=24
oraz 26*h1=408 stąd h1=204/13