Zad 1
Pole trapezu jest równe 115cm kwadratowych.Jego podstawy mają długość 10cm i 13 cm.Oblicz wysokość tego trapezu.
ZAD 2
Trójkąt prostokątny ma pole 20cm kwadratowych jedna z przyprostokątnych ma długość 5 cm.Jaką długość ma druga przyprostokątna.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T16:42:22+01:00
Pole trapezu jest równe 115cm kwadratowych.Jego podstawy mają długość 10cm i 13 cm.Oblicz wysokość tego trapezu.1 .
P = (a+b) x h
2
115 = (10+13) x h
2
115 = 23 x h /2 (Tu skraca się 23 z 2 = 11,5)
h = 115 : 11,5
h= 10cm.

2 Trójkąt prostokątny ma pole 20cm kwadratowych jedna z przyprostokątnych ma długość 5 cm.Jaką długość ma druga przyprostokątna.

P = a x h
2
20 = 5 x h (Tu 5 skraca się z 2 i wychodzi 2,5)
2
h = 20 : 2,5 = 8

Te dwójki to jest podzielić na dwa. Wystarczy podstawić to, c o wiemy do wzoru


8 3 8
2009-12-17T16:44:23+01:00
1)
P=115cm²
a=10cm
b=13cm
h=?
P=½h(a+b) /:(a+b)

p
----- = ½h
a+b

115
------ = ½h
10+13

115
------- = ½h
23

½h=5 /*2
h=10[cm]

2)
P=20cm²
a=5cm
h=?
P=½a*h /:½a

P
------- = h
½a

20
------- = h
½*5

20
-------- = h
2,5

h=8[cm]
5 3 5
2009-12-17T16:46:32+01:00
P =115cm2
a-10cm
b=13cm
h=?


Ptrapezu = (a+b)*h/2
115 = (10+13)*h/2
115=23*h /2 /działanie odwrotne mnożymy przez 2 obie strony równania
2*115 = 23*h
230=23*h
23h =230/23
h=10

.2.
P trójkąta = 20
a bok 5cm

pole a*h
20=5*h/2 /działanie odwrotne aby pozbyć się 2 to mnożymy przez nią (*2)
40= 5h
h = 40/5
h = 8 cm drugi bok ma 8cm
4 3 4