Zad 22.
Oblicz pole powierzchni całkowitej prostopadłoscianu o wymiarach 3m, 4m 5m.
Zad.23.
Pole powierzchni sześcianu wynosi 150cm2 (centymetry kwadratowe). Oblicz objętość tego sześcianu.
Zad.24.
Pole powierzchni sześcianuwynosi 400cm 2 (centymetry kwadratowe). Obliczpole powierzchni tego sześcianu.

z góry dziąkuję !!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-12-17T16:50:08+01:00
Zadanie 22
P=a*b
P=3*4
P=12
P*2=12*2=24m²

P=a*b
P=3*5
P=15
P*2=15*2=30m²

P=a*b
p=4*5
P=20
p*2=20*2=40m²

p+p+p=24+30+40=94m²

Zadanie 23
150cm²/6=25
√25=5 tyle cm ma 1 krawędz sześcianu
Liczymy objętość ze wzoru
V=a³
V=5³
V=125

Zadanie 24
źle przepisałeś polecenie popraw je to rozwiąże zadanie . Podałeś pole powierzchni a potem każesz je liczyć popraw co i jak

LICZĘ NA MAX ZA ZADANKA